Kontakt

Biuro projektu

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich

ul. Kordeckiego 20

85-225 Bydgoszcz

tel. 52 373-27-06

kierunki.zamawiane@utp.edu.pl

Zmień kolorystykę serwisu
wersja16
Licznik odwiedzin
Dzisiaj0
W tym tygodniu16
W tym miesiącu11
Ogółem95450

Kierownik Projektu
prof. dr hab. inż Janusz Prusiński Kontakt: tel. 94-01, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Koordynator ds. programu stypendialnego

dr inż. Magdalena Borowska Kontakt: tel. 94-97,
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Koordynator ds. programów wyrównawczych
dr inż Radomir Graczyk Kontakt: tel. 93-83,
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Koordynator ds. osób niepełnosprawnych mgr Magdalena Kozłowska Kontakt: tel. 99-58, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Koordynator ds. promocji, monitoringu i staży
mgr inż. Agata Milczewska Kontakt: tel. 94-83, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Koordynator ds. budżetu i finansów
mgr inż. Hanna Żarnowska Kontakt: tel. 99-58
, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Koordynator ds. ewaluacji

mgr Beata Majewska Kontakt: tel. 94-85, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.Punkt Staży Studenckich
Samodzielny referent ds. staży studenckich

mgr inż. Hanna Szczukowska Kontakt: tel. 340-88-25, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 

 

Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy

 1. Konkurs nr: 1/POKL/4.1.2/2011.
 2. Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i Nauka.
 3. Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.
 4. Poddziałanie 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.
 5. Czas trwania projektu - 1.06.2011 r. - 28.02.2015 r.
 6. Nr Umowy: UDA-POKL.04.01.02-00-166/11-00.

Projekt skierowany jest do studentów 6 kierunków stacjonarnych studiów I stopnia realizowanych w UTP od roku 2011/2012 do końca semestru zimowego 2014/215.

Rekrutacja grupy docelowej obejmuje kandydatów na studia na następujących kierunkach studiów:

- biotechnologia (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii),

- ochrona środowiska (Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt),

- fizyka techniczna (Instytut Matematyki i Fizyki),

- inżynieria materiałowa (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej),

- mechanika i budowa maszyn (Wydział Inżynierii Mechanicznej),

- inżynieria środowiska (Wydział Budownictwa i i Inżynierii Środowiska).


Projekt obejmuje:

1. Zwiększenie o 11% liczby przyjętych studentów na I rok studiów kierunków zamawianych w roku akademickim 2011/2012 w stosunku do roku bazowego 2009/2010 (Stypendia motywacyjne dla łącznie 250 studentów kierunków zamawianych).W przypadku, gdy w projekcie przewiduje się wzrost liczby studentów na kierunku zamawianym na pierwszym roku realizacji projektu w stosunku do roku bazowego o mniej niż 10%, stypendium otrzymywać może jedynie taka liczba studentów, która stanowi różnicę pomiędzy liczbą studentów przyjętych na kierunek zamawiany w roku realizacji projektu, a liczbą studentów przyjętych na ten kierunek w roku bazowym.

2. Wzrost liczby absolwentów kierunków zamawianych.

3. Wyrównanie poziomu wiedzy z matematyki, fizyki i chemii poprzez realizację zajęć wyrównawczych.

4. Podniesienie umiejętności praktycznych poprzez skierowanie najlepszych studentów na staż.

5. Zwiększenie praktycznych elementów nauczania poprzez organizację zajęć terenowych w przedsiębiorstwach branżowych w kraju i na międzynarodowych targach i konferencjach oraz udział w certyfikowanych kursach/szkoleniach.

6. Udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych poprzez utworzenie Punktu ds. Osób Niepełnosprawnych i wypożyczalni sprzętu.
Kierownik Projektu
prof. dr hab. inż. Janusz Prusiński
Załączniki:
Pobierz (Kierunki Zamawiane.ppt)Kierunki Zamawiane.ppt[ ]4458 Kb
 

 

Celem niniejszego zadania jest ewaluacja, czyli określenie stopnia zgodności realizacji projektu z przyjętymi założeniami oraz zidentyfikowanie słabych i mocnych stron oddziaływań podejmowanych wobec beneficjentów poprzez zbadanie :

 

 • czy problem, którego rozwiązanie jest celem projektu, został trafnie zidentyfikowany?
 • czy cele projektu są adekwatne do zdiagnozowanego problemu?
 • czy do realizacji celu dobrano odpowiednie narzędzia?
 • jakie problemy utrudniały realizację projektu?
 • jaki jest stosunek wykorzystanych zasobów, poniesionych kosztów, do osiągniętych rezultatów?
 • czy projekt  faktycznie przyczynił się do rozwiązania problemu?
 • czy realizacja projektu miała jakieś efekty niezamierzone i skutki uboczne?
 • czy realizacja projektu doprowadziła do trwałych zmian?

 

Wszystkie badania ewaluacyjne prowadzone będą w oparciu o kryteria trafności, efektywności, skuteczności, użyteczności, trwałości i oddziaływania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wniosku o dofinansowanie projektu.

Badania prowadzone będą na 6 kierunkach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego (biotechnologia, ochrona środowiska, mechanika i budowa maszyn, inżynieria środowiska, fizyka techniczna i inżynieria materiałowa) poprzez analizę dokumentów, wywiady i ankiety, a wyniki ewaluacji w formie raportu zostaną przedstawione po zakończeniu realizacji projektu.

 

Kontakt:

Koordynator ds. ewaluacji

mgr Beata Majewska

Tel. (52) 374-94-85

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego