Kontakt

Biuro projektu

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich

ul. Kordeckiego 20

85-225 Bydgoszcz

tel. 52 373-27-06

kierunki.zamawiane@utp.edu.pl

Zmień kolorystykę serwisu
wersja16
Licznik odwiedzin
Dzisiaj0
W tym tygodniu16
W tym miesiącu11
Ogółem95450

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - REALIZACJA STAŻY STUDENCKICH

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa (firma): Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich
Adres pocztowy: ul. Kordeckiego 20
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod pocztowy:      85-225     Województwo:                Kujawsko-Pomorskie
Tel.: (052) 374 94 84    Faks: (052) 340 82 06

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kierunkizamawiane.utp.edu.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO   Uczelnia Publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja staży dla 150 najlepszych studentów biorących udział w projekcie POKL.04.01.02. "Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy"

II.2) Rodzaj zamówienia Zapytanie ofertowe   Realizacja staży
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Umożliwienie Uczestnikowi stażu należytej realizacji stażu, zgodnie z ustalonym programem.

2. Zapewnienie warunków do wykonywania czynności i zadań, zgodnie z ustalonym programem, w celu nabycia przez Uczestnika stażu umiejętności do wykonywania pracy na danym stanowisku po zakończeniu stażu.

3. Zapoznanie Uczestnika stażu z programem stażu,  obowiązkami i uprawnieniami.

4. Zapewnienie Uczestnikowi stażu profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników.

5. Przeszkolenie na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bhp, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznania Uczestnika stażu z obowiązującym regulaminem pracy.

6. Przydzielenie Uczestnikowi stażu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej.

7. Wydanie Uczestnikowi stażu na koniec okresu odbywania stażu „Zaświadczenia o odbyciu stażu”

8.. Umieszczenie w miejscu odbywania stażu dostarczonych przez Beneficjenta oznaczeń.

SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia art. 4 pkt 8 ustawy PZP
Podstawa prawna:
Zapytanie ofertowe - na podstawie art. 4 pkt 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 

 

Informujemy, iż dnia 19.05.2014r. w ramach projektu "Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy" ponownie został uruchomiony Punkt ds. Staży Studenckich czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

Punkt Staży Studenckich

Budynek 1.1. Auditorium Novum

(Punkt Rekrutacyjny)

ul. Kaliskiego 7 85-789 Bydgoszcz

tel. 52-340-88-25

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy zatrudni w ramach projektu "Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy"  w Dziale Dydaktyki i Spraw Studenckich pracownika na stanowisku samodzielnego referenta ds. staży studenckich.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac do dnia 05.05.2014r.

Załączniki:
Pobierz (oferta-pracy-referent-staze-II.doc)oferta-pracy-referent-staze-II.doc[ ]44 Kb
 

 

Informujemy, iż dnia 10.02.2014r. w ramach projektu "Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy" uruchomiony został Punkt ds Staży Studenckich czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00..

 

Punkt Staży Studenckich

Budynek 1.1. Auditorium Novum

(Punkt Rekrutacyjny)

ul. Kaliskiego 7 85-789 Bydgoszcz

tel. 52-340-88-25

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Oferty na stanowisko pełnomocnika ds. staży studenckich w ramach projektu "Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy" należy składać w Dziale Współpracy z Gospodarką (RCI, pokój B1) terminie od 03.02.2014r. do 14.02.2014r.

 
Więcej artykułów…

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego