Kontakt

Biuro projektu

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich

ul. Kordeckiego 20

85-225 Bydgoszcz

tel. 52 373-27-06

kierunki.zamawiane@utp.edu.pl

Zmień kolorystykę serwisu
wersja16
Licznik odwiedzin
Dzisiaj0
W tym tygodniu16
W tym miesiącu11
Ogółem95450

 

Dnia 29.05.2013 roku odbył się wyjazd terenowy do fabryki papieru. Mondi Świecie S.A. jest producentem wysokiej jakości papierów do produkcji tektury falistej oraz worków papierowych. W zajęciach terenowych brali udział studenci II roku Inżynierii Materiałowej Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej. W harmonogramie zajęć przewidziano zapoznanie studentów z historia zakładu, technologią wytwarzania papieru i recyklingiem odpadów opakowaniowych papierowych celem odzysku surowca wtórnego. Studenci mieli możliwość zobaczyć proces technologiczny przygotowania i obróbki surowca, przetwarzania surowca i wytwarzania gotowego produktu. Ponadto mogli zapoznać się z technologia odzyskiwania surowca wtórnego z odpadów. Zajęcia terenowe umożliwiły studentom poznanie maszyn i urządzeń stosowanych w technologi produkcji papieru. Studenci pozyskali cenne informacje o skali produkcji i rynkach zbytu produkowanego papieru. Mondi Świecie jest jednym z pięciu głównych producentów asortymentów opakowaniowych dla przemysłu produkcji worków i tektury falistej w Europie.

 

Dnia 25.10.2012 roku odbył się wyjazd terenowy do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o. w Koninie z udziałem studentów II roku Inżynierii Materiałowej  Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej. W harmonogramie zajęć przewidziano zapoznanie studentów z technologiami unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych takich jak azbest, szlamy zawierające metale niebezpieczne, odpady medyczne i weterynaryjne oraz przeterminowane środki ochrony roślin i substancje nieorganiczne. Studenci mieli możliwość zapoznać się z procesem termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, poznać wymagania jakie należy spełnić przy budowie i eksploatacji składowisko odpadów niebezpiecznych oraz zapoznać się z  technologią oczyszczalnia ścieków przemysłowych. Podczas oględzin instalacji studenci mieli możliwość zobaczyć urządzenia i aparaturę stosowaną do spalania odpadów niebezpiecznych, oczyszczania gazów spalinowych i oczyszczania ścieków.

 

 

 

W dniu 14.12.2011r. studenci I roku Inżynieria Materiałowa Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP uczestniczyli w zajęciach terenowych w Rafinerii Gdańskiej.W programie zajęć  przewidziano wizyty w poszczególnych pracowniach kontroli jakości wyrobów rafineryjnych, oraz objazd autokarem po dużej części terenu rafinerii (całkowita powierzchnia: 300 ha). Studenci uzyskali szczegółowe informacje na temat technologii przerobu ropy naftowej, znaczenia i pracy poszczególnych instalacji oraz aspektów praktycznych związanych z użytkowaniem paliw płynnych. Po zakończonym objeździe uczestnicy udali się do sali konferencyjnej na godzinny wykład poświęcony technologii przeróbki ropy naftowej. Podczas wykładu prezentowane były próbki poszczególnych frakcji rozdzielanych w kolejnych stadiach rafinacji ropy (półproduktów i produktów końcowych), dzięki temu studenci mieli możliwość zapoznania się z aspektami praktycznymi związanymi z technologią przerobu ropy naftowej.

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego