Kontakt

Biuro projektu

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich

ul. Kordeckiego 20

85-225 Bydgoszcz

tel. 52 373-27-06

kierunki.zamawiane@utp.edu.pl

Zmień kolorystykę serwisu
wersja16
Licznik odwiedzin
Dzisiaj0
W tym tygodniu16
W tym miesiącu11
Ogółem95450

 

W dniu 29 listopada studenci IV roku kierunku Ochrona Środowiska odbyli wycieczkę do miejscowości Paterek koło Nakła nad Notecią, gdzie znajduje się punkt przyjmowania oraz wstępnego przetwarzania odpadów komunalnych Organizacji Odzysku „EUROBAC”. Aktualnie Organizacja prowadzi działalność polegającą na odbiorze odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne do odzysku i unieszkodliwienia z firm na terenie całego kraju.

Dzięki uprzejmości właściciela zakładu oraz Pani Magdaleny Kukawki – absolwentki Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt na kierunku Ochrona Środowiska studenci mogli zobaczyć nową linię do przerobu odpadów na wysokiej jakości paliwo alternatywne. Linia ta jest oparta na najnowocześniejszym na rynku rozdrabniaczu austriackiej firmy Lindner Recyclingtech, który pozwala uzyskać przerób ok. 8 t/h odpadów.

Ponadto firma dysponuje specjalnymi praso-kontenerami, które umożliwiają maksymalne skompaktowanie odpadów takich jak: folia i makulatura itp. w miejscu ich odbioru. Pozwala to na bardziej efektywny transport poprzez maksymalne wykorzystanie możliwości ładunkowych kontenerów, których w przypadku ich tradycyjnych odpowiedników ładowanych lekkimi odpadami nie są w pełni realizowane.

Duże zainteresowanie wzbudziła problematyka wykorzystania olejów przepracowanych, których rafinacja odbywa się w zakładzie w Trzebini. Studenci dowiedzieli się jakie są zasady odbioru olejów, ich skupu i sprzedaży za granicę (Niemcy) oraz charakterystyki powstałych w wyniku rafinacji produktów.

Pewnego rodzaju ciekawostkę stanowiło zagadnienie dotyczące utylizacji towarów takich jak: podrobiony alkohol, markowa odzież, pochodzące z przemytu papierosy oraz niepełnowartościowych słodyczy, wyprodukowanych przez jedną z bydgoskich firm.

 

 

W dniu 24 października 2014 roku odbyły się zajęcia terenowe grupy studentów kierunku ochrona środowiska Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt w Zakładzie Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w miejscowości Różanki, gmina Susz, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie. Zwiedzany zakład zajmuje się odzyskiem odpadów poprzez produkcję paliwa alternatywnego oraz unieszkodliwianiem odpadów pozostałych po mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu odpadów.

Po przyjeździe na miejsce Dyrektor Zakładu przywitał a następnie zapoznał studentów z historią powstania oraz koncepcją technologiczną instalacji, której istotą i elementem innowacyjności jest uzyskanie w jak najkrótszym czasie wysokojakościowego stałego paliwa zastępczego przy udziale procesów biologicznych. Poinformował także o zasadach bezpieczeństwa wymaganym podczas zwiedzania obiektów należących do Zakładu.

Następnie Dyrektor w asyście Głównego Technologa oprowadzili studentów z uwzględnieniem podstawowych elementów instalacji zapewniających; zwiększenie wartości opałowej przy obniżeniu zawartości wody w odpadach, a także ograniczenie pełnego rozkładu biochemicznego materii organicznej. Studenci zapoznali się z technologią mechanicznej obróbki odpadów na konkretnych liniach technologicznych umożliwiających odseparowanie m.in. frakcji metalicznej oraz frakcji palnej, nadającej się ostatecznie na paliwo alternatywne.

Duże wrażenie wywołało ocena efektu końcowego „przeróbki” odpadów w miejscu magazynowania i dosuszania, jako ostatni etap przed przekazaniem do bezpiecznego spalania w piecach cementowych, w których istnieją odpowiednie do tego warunki, głównie temperaturowe. Dzięki tej wizycie studenci przekonali się, że wysegregowany i wysuszony materiał jest stabilny i łatwy w krótkoterminowym magazynowaniu i transporcie oraz łatwiejszy do przetwarzania w dalszych procesach mechanicznych z powodu obniżonej adhezji.

Bez wątpienia osiągnięto założony cel wizyty w Zakładzie Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych, ponieważ studenci mogli się przekonać, że śmieci, które do niedawna niemal wyłącznie składowano na składowiskach odpadów, mogą być wartościowym surowcem energetycznym wykorzystywanym w technologii przemysłowego współspalania.

 

 

Studenci podczas wyjazdu terenowego do Kruszwicy w dniu 18.06.2014 r. mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem Gospodarstwa Rybackiego Gopło.

Gospodarstwo to od dziesięcioleci prowadzi gospodarkę rybacką na obszarze jeziora Gopło oraz utrzymuje stawy rybne w miejscowości Gocanowo.

Studenci mieli możliwość zapoznania się z technologia chowu i hodowli ryb oraz zasady prowadzenia gospodarki rybackiej na jeziorze oraz wpływ takiej działalności na środowisko naturalne. Przedstawiono infrastrukturę gospodarstwa, obowiązujące w nim standardy produkcyjne, weterynaryjne, transportowe i handlowe.

Zapoznano studentów z systemem przygotowania wody do chowu i hodowli ryb oraz metodami karmienia, odłowu i transportu.

Dzięki uprzejmości władz Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia  studenci poznali przyrodnicze walory parku zarówno na prelekcji w jego siedzibie, jak i w terenie.