Kontakt

Biuro projektu

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich

ul. Kordeckiego 20

85-225 Bydgoszcz

tel. 52 373-27-06

kierunki.zamawiane@utp.edu.pl

Zmień kolorystykę serwisu
wersja16
Licznik odwiedzin
Dzisiaj0
W tym tygodniu16
W tym miesiącu11
Ogółem95450

 

 

 

 

Fot.1. Mikroskop

Mikroskopy z obiektywami 4x, 10, 40x, 100x umożliwiają obserwację małych obiektów. Dzięki    zastosowaniu wbudowanej kamery obraz mikroskopowy może być również obserwowany na ekranie komputera. Dołączone oprogramowanie umożliwia:
- zapisywanie sekwencji video,
- zapisywanie statycznych obrazów,
- pomiar odległości,
- pomiar kątów,
- pomiary pól powierzchni wielokątów,
- pomiary promienia okręgu.


Fot.2. Spektrometr

Spektrometr umożliwia badanie następujących praw i zasad:
- rozszczepienie światła przez pryzmat,
- dyfrakcja światła za pomocą siatki dyfrakcyjnej,
- pomiar zdolności dyspersyjnej pryzmatu,
- współczynnik załamania światła pryzmatu,
- wyznaczanie stałej siatki dyfrakcyjnej,
- wizualizacja widma atomowego dla różnego rodzaju lamp,
- pomiar długości fali linii widmowych.
Fot.3. Kalorymetry

Kalorymetry umożliwiają sprawdzanie bilansu cieplnego, wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych i cieczy, wyznaczania ciepła topnienia lodu, sprawdzanie prawa Joule'a-Lenza.

 

 

Fot.4. Oscyloskop

Oscyloskop stanowiący wyposażenie laboratorium miernictwa komputerowego fizyki technicznej, pozwala na obserwację i pomiar różnych sygnałów metodą analogową.

 

Fot.5. Zestaw pomiarowy

Zestaw pomiarowy „Compact Rio”  składa się z zasilacza (po lewej), kontrolera (po prawej) z wymiennymi modułami pomiarowymi. Moduły są dedykowane do pomiarów różnych sygnałów elektrycznych z czujników, na przykład ciśnienia, temperatury, wilgotności, czujników gazowych itp. Całość stanowi kład pomiarowy (element rozproszonego układu pomiarowego), pracujący niezależnie od komputera. Dane przesyłane mogą być przez sieć WWW. Kontroler programowany jest za pomocą środowiska programowania Lab View.

 

 

 

Organizacja i prowadzenie zajęć wyrównawczych z przedmiotów: matematyka, fizyka i chemia ma na celu wyrównanie poziomu wiedzy i ułatwienie przyswojenia przerabianego w toku nauczania materiału. Są one przeznaczone dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia studiujących na kierunkach:

- biotechnologia (matematyka, chemia),

- inżynieria materiałowa (matematyka, chemia),

- inżynieria środowiska (matematyka, chemia),

- ochrona środowiska (matematyka, chemia),

- mechanika i budowa maszyn (matematyka, fizyka),

- fizyka techniczna (matematyka, fizyka).

 

Zajęcia wyrównawcze odbywają się w ilości 2 godzin tygodniowo i będą prowadzone przez dwa semestry studiów. Łącznie odbędzie się 1800 godzin zajęć wyrównawczych, tj.: 900 godzin matematyki, 600 godzin chemii i 300 godzin fizyki.

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego