Kontakt

Biuro projektu

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich

ul. Kordeckiego 20

85-225 Bydgoszcz

tel. 52 373-27-06

kierunki.zamawiane@utp.edu.pl

Zmień kolorystykę serwisu
wersja16
Licznik odwiedzin
Dzisiaj0
W tym tygodniu16
W tym miesiącu11
Ogółem95450

 

Temat szkolenia:Program Solid Edge ST5/ST6

Termin i miejsce: 25-27.06.2014r. Wrocław


Zakres szkolenia obejmuje:


- ogólne zasady pracy z programem

- rysowanie na płaszczyźnie na przykładzie środowiska Draft

- podstawy modelowania części w trybie sekwencyjnym

- podstawy modelowania złożeń

- tworzenie dokumentacji rysunkowej modeli części i złożenia

- wprowadzenie do modelowania części blaszanych

- podstawy tworzenia dokumentacji rysunkowej modelu części blaszanej

- wprowadzenie do Technologii synchronicznej

- rysowanie w trybie synchronicznym na przykładzie środowiska Part

- podstawy modelowania części w trybie synchronicznym

- podstawy modelowania i edycji złożeń z wykorzystaniem Technologii Synchronicznej


 

 

W dniach 10-11 maja 2014r. grupa czterech studentów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej kierunku Inżynieria Materiałowa w  ramach projektu "Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy" uczestniczyła w certyfikowanym szkoleniu pt. "Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania w laboratoriach pomiarowych wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005"  organizowanym przez firmę INCERT.

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:


1. Podstawy zarządzania jakością wg norm ISO 9001:2008 oraz 17025:2005
2. Powiązania pomiędzy normą ISO 9001 a ISO 17025
3. 8 zasad zarządzania jakością
4. Wymagania normy ISO 17025:2005 oraz jej struktura
5. Dokumentacja systemowa zgodna z wymaganiami normy ISO 17025:2005
6. Akredytacja systemu zarządzania jakością w laboratorium
7. Istota i cel przeprowadzania auditów Systemu Zarządzania Jakością. Omówienie normy ISO 19011.
8. Organizowanie i przebieg auditu wewnętrznego
9. Sylwetka auditora (postawa osobista, zasady etyczne).
10. Procedury dotyczące auditów wewnętrznych
11. Opracowanie planu auditu.
12. Opracowanie listy pytań kontrolnych.
13. Techniki komunikowania się.
14. Podstawy logiki - stwierdzanie faktów i formułowanie wniosków.
15. Stwierdzenie niezgodności - prawidłowe formułowanie niezgodności, dowodu, przyporządkowanie niezgodności do punktu normy PN-EN ISO 17025
16. Działania korygujące - opracowanie zakresu i weryfikacja działań korygujących.

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikat Audytora Wewnętrznego wydany przez INCERT oraz certyfikaty wydawane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Szkolenie przygotowuje do przeprowadzania audytorów wewnętrznych oraz klientowskich w zakresie systemu zarządzania w laboratoriach badawczych wg ISO 17025.

 

 

.W dniach 25-27 marca 2014r. grupa ośmiu studentów Wydziału Budownictwa Architektury i  Inżynierii Środowiska kierunku Inżynieria Środowiska w  ramach projektu "Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy" uczestniczyła w certyfikowanym szkoleniu pt. "Pompy i pompownie w praktyce"  organizowanym przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie i firmę Hyrdo - Vaccum S. A. z Grudziądza.