Kontakt

Biuro projektu

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich

ul. Kordeckiego 20

85-225 Bydgoszcz

tel. 52 373-27-06

kierunki.zamawiane@utp.edu.pl

Zmień kolorystykę serwisu
wersja16
LogowanieLicznik odwiedzin
Dzisiaj7
W tym tygodniu7
W tym miesiącu104
Ogółem92241

 

K O M U N I K A T  5/2012/2013

dla studentów kierunków zamawianych realizowanych w ramach Projektu PO KL „Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy”

 

W załączeniu poniżej liczba stypendiów i prawomocna lista stypendystów na poszczególnych kierunkach zamawianych w roku akademickim 2012/2013 (po weryfikacji złożonych odwołań). Największe zmiany dotyczą listy rankingowej kierunku mechanika i budowa maszyn, gdzie po rozpatrzeniu odwołań uwzględniono uzyskane w terminie zaliczenia zajęć wyrównawczych z fizyki. Zwiększeniu uległa też liczba stypendiów na tym kierunku.

 

Z uwagi na stwierdzone rozbieżności w stosunku do pierwotnej listy, wypłata stypendiów za miesiące październik i listopad 2012 zostaje przesunięta na pierwszy tydzień grudnia 2012.

 

Liczba stypendiów na poszczególne kierunki studiów wynosi:

 

Kierunek

Studiów

Liczba studentów

na 31 października 2012 r.

Liczba

stypendiów

biotechnologia

60

30

fizyka techniczna

6

3

inżynieria materiałowa

34

17

inżynieria środowiska

87

43*

mechanika i budowa maszyn

92

46

ochrona środowiska

68

34

RAZEM

347

173

*liczbę stypendiów zaokrągla się „w dół”

 

 

27.XI. 2012 r.

Kierownik Projektu

prof. dr hab. inż. Janusz PRUSIŃSKI

 

Lista stypendystów

*wyliczona zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendium motywacyjnego, pkt. II

 

Nowe decyzje są do odebrania (i podpisania) w pok. 120 w bud. B przy ul. Kordeckiego 20 w godz. 8:00 do 14:30. Decyzje należy odebrać najpóźniej do 4 grudnia 2012 r.

 

BIOTECHNOLOGIA

MIEJSCE NA LIŚCIE RANKINGOWEJ

NR ALBUMU

ŚREDNIA OCENA*

1

96128

5,26

2

96173

5,26

3

96132

5,12

4

96150

5,02

5

96158

5,02

6

96155

4,93

7

89653

4,84

8

96120

4,83

9

96152

4,83

10

96118

4,81

11

98006

4,79

12

96074

4,77

13

96169

4,69

14

96163

4,66

15

96139

4,64

16

96168

4,62

17

97999

4,59

18

98477

4,59

19

98008

4,57

20

96204

4,50

21

96165

4,50

22

98002

4,48

23

96174

4,45

24

96134

4,42

25

98473

4,39

26

96153

4,39

27

95988

4,38

28

96182

4,37

29

96140

4,35

30

98476

4,33

 

FIZYKA TECHNICZNA

MIEJSCE NA LIŚCIE RANKINGOWEJ

INDEKS

ŚREDNIA OCENA*

1

95871

5,92

2

95868

5,17

3

95867

4,83

 

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

 

MIEJSCE NA LIŚCIE RANKINGOWEJ

NR ALBUMU

ŚREDNIA OCENA*

1

95886

5,45

2

95902

5,39

3

96042

5,23

4

95893

5,20

5

88302

5,09

6

95892

5,09

7

95898

5,02

8

95882

4,98

9

95878

4,96

10

95894

4,92

11

95901

4,89

12

93045

4,85

13

96094

4,85

14

95881

4,78

15

95889

4,78

16

92142

4,70

17

95890

4,70

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

MIEJSCE NA LIŚCIE RANKINGOWEJ

NR ALBUMU

ŚREDNIA

OCENA*

1

90101

5,04

2

97364

5,01

3

97341

4,99

4

97240

4,96

5

97410

4,95

6

97389

4,91

7

97378

4,87

8

97376

4,84

9

97404

4,84

10

96106

4,80

11

96439

4,79

12

97331

4,79

13

97403

4,78

14

97329

4,75

15

96661

4,74

16

97382

4,73

17

97328

4,71

18

97327

4,68

19

97346

4,65

20

97383

4,64

21

96629

4,63

22

97385

4,63

23

97336

4,59

24

96666

4,58

25

97395

4,57

26

97379

4,56

27

97386

4,56

28

97334

4,55

29

97390

4,55

30

97343

4,49

31

97393

4,46

32

97326

4,42

33

97358

4,41

34

97398

4,40

35

96085

4,35

36

97369

4,30

37

97363

4,30

38

97373

4,30

39

97349

4,28

40

97335

4,25

41

97342

4,23

42

97381

4,23

43

97340

4,15

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

NAZWISKO

NR ALBUMU

ŚREDNIA

OCENA*

1

96802

5,58

2

84749

5,29

3

94048

5,23

4

96789

5,15

5

96779

5,04

6

96747

5,00

7

96807

4,98

8

96844

4,87

9

96857

4,83

10

96757

4,81

11

96739

4,78

12

96742

4,77

13

96755

4,77

14

96763

4,77

15

96794

4,72

16

96753

4,71

17

96791

4,71

18

96900

4,70

19

98400

4,69

20

96820

4,67

21

96783

4,65

22

96806

4,63

23

96839

4,63

24

93284

4,62

25

96860

4,62

26

98058

4,61

27

96198

4,60

28

96745

4,58

29

96777

4,54

30

93271

4,52

31

96864

4,52

32

96775

4,51

33

96856

4,48

34

96767

4,47

35

96804

4,46

36

96684

4,46

37

96832

4,46

38

96859

4,43

39

96663

4,40

40

96809

4,40

41

96752

4,38

42

93217

4,37

43

97523

4,35

44

96493

4,35

45

97818

4,33

46

96787

4,29

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

MIEJSCE NA LIŚCIE RANKINGOWEJ

NR ALBUMU

ŚREDNIA OCENA *

1

96053

5,60

2

96081

5,35

3

96065

5,23

4

96108

5,23

5

96069

5,18

6

96080

5,15

7

96107

5,10

8

96092

5,08

9

91132

5,03

10

96100

5,00

11

96083

4,95

12

96064

4,93

13

96102

4,85

14

91137

4,78

15

96078

4,75

16

96115

4,75

17

96101

4,69

18

92984

4,68

19

96086

4,68

20

96063

4,65

21

96088

4,60

22

96049

4,53

23

96056

4,53

24

96093

4,53

25

96058

4,50

26

96075

4,50

27

96087

4,50

28

96099

4,48

29

96082

4,45

30

96061

4,36

31

98016

4,33

32

98100

4,31

33

98107

4,28

34

94388

4,28

 

 

 

K O M U N I K A T  4/2012/2013

dla studentów kierunków zamawianych realizowanych w ramach Projektu PO KL „Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy”

W załączeniu poniżej liczba i lista stypendystów na poszczególnych kierunkach zamawianych w roku akademickim 2012/2013. Ze względu na niską sprawność kształcenia – liczba osób kontynuujących naukę na III semestrze wg stanu na dzień 31.10.2012 r. na wszystkich kierunkach zamawianych wynosi 338, liczba stypendiów spadła z 250 do 168 tj. do 50% stanu osobowego (wymóg NCBiR).

Liczba stypendiów na poszczególne kierunki studiów wynosi:

 

Kierunek

studiów

Liczba studentów

na 31 października 2012

Liczba

stypendiów

biotechnologia

60

30

fizyka techniczna

6

3

inżynieria materiałowa

34

17

inżynieria środowiska

87

43*

mechanika i budowa maszyn

85

42*

ochrona środowiska

66

33

RAZEM

338

168

*liczbę stypendiów zaokrągla się „w dół”

 

 

Odwołania można składać w terminie 2 tygodni od ogłoszenia listy i odebrania decyzji o przyznaniu lub nie przyznaniu stypendium w dziekanacie wydziału od poniedziałku (12 listopada) od 12:00. Odwołania złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wypłata stypendium za październik i listopad planowana jest pod koniec listopada br., po uprawomocnieniu się decyzji stypendialnych.

 

Kierownik Projektu – prof. dr hab. inż. Janusz Prusiński

 

 

 

Lista stypendystów

*wyliczona zgodnie z Regulaminem

przyznawania stypendium motywacyjnego, pkt. II

 

 

BIOTECHNOLOGIA

 

MIEJSCE NA LIŚCIE RANKINGOWEJ

NR ALBUMU

ŚREDNIA*

1

96128

5,26

2

96173

5,26

3

96132

5,12

4

96150

5,02

5

96158

5,02

6

98003

4,95

7

96155

4,93

8

89653

4,84

9

96120

4,83

10

96152

4,83

11

96118

4,81

12

98006

4,79

13

96074

4,77

14

96169

4,69

15

96163

4,66

16

96139

4,64

17

96168

4,62

18

97999

4,59

19

98477

4,59

20

98008

4,57

21

96204

4,50

22

96165

4,50

23

98002

4,48

24

96174

4,45

25

96134

4,42

26

98473

4,39

27

96153

4,39

28

95988

4,38

29

96182

4,37

30

96140

4,35

 

FIZYKA TECHNICZNA

 

MIEJSCE NA LIŚCIE RANKINGOWEJ

INDEKS

ŚREDNIA*

1

95871

5,92

2

95868

5,17

3

95867

4,83

 

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

 

MIEJSCE NA LIŚCIE RANKINGOWEJ

NR ALBUMU

ŚREDNIA*

1

95886

5,45

2

95902

5,39

3

96042

5,23

4

95893

5,20

5

88302

5,09

6

95892

5,09

7

95898

5,02

8

95882

4,98

9

95878

4,96

10

95894

4,92

11

95901

4,89

12

93045

4,85

13

96094

4,85

14

95881

4,78

15

95889

4,78

16

92142

4,70

17

95890

4,70

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

MIEJSCE NA LIŚCIE RANKINGOWEJ

NR ALBUMU

ŚREDNIA*

1

90101

5,04

2

97364

5,01

3

97341

4,99

4

97240

4,96

5

97410

4,95

6

97389

4,91

7

97378

4,87

8

97376

4,84

9

97404

4,84

10

96106

4,80

11

96439

4,79

12

97331

4,79

13

97403

4,78

14

97329

4,75

15

96661

4,74

16

97382

4,73

17

97328

4,71

18

97327

4,68

19

97346

4,65

20

97383

4,64

21

96629

4,63

22

97385

4,63

23

97336

4,59

24

96666

4,58

25

97395

4,57

26

97379

4,56

27

97386

4,56

28

97334

4,55

29

97390

4,55

30

97343

4,49

31

97393

4,46

32

97326

4,42

33

97358

4,41

34

97398

4,40

35

96085

4,35

36

97369

4,30

37

97373

4,30

38

97349

4,28

39

97342

4,23

40

97381

4,23

41

97340

4,15

42

94727

4,06

43

97363

4,05

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

MIEJSCE NA LIŚCIE RANKINGOWEJ

NR ALBUMU

ŚREDNIA*

1

96802

5,33

2

94048

5,23

3

84749

5,04

4

96747

5,00

5

96789

4,90

6

96844

4,87

7

96757

4,81

8

96779

4,79

9

96755

4,77

10

96807

4,73

11

96753

4,71

12

98400

4,69

13

96820

4,67

14

93217

4,62

15

96860

4,62

16

96745

4,58

17

96857

4,58

18

96739

4,53

19

96742

4,52

20

96763

4,52

21

96794

4,47

22

96791

4,46

23

96900

4,45

24

96783

4,40

25

96752

4,38

26

96806

4,38

27

96839

4,38

28

93284

4,37

29

98058

4,36

30

96198

4,35

31

97818

4,33

32

96777

4,29

33

93271

4,27

34

96864

4,27

35

96775

4,26

36

96758

4,25

37

96749

4,23

38

96856

4,23

39

96767

4,22

40

96804

4,21

41

96684

4,21

42

96832

4,21

OCHRONA ŚRDOWISKA

MIEJSCE NA LIŚCIE RANKINGOWEJ

NR ALBUMU

ŚREDNIA*

1

96053

5,60

2

96081

5,35

3

96108

5,23

4

96069

5,18

5

96080

5,15

6

96107

5,10

7

96092

5,08

8

91132

5,03

9

96100

5,00

10

96083

4,95

11

96064

4,93

12

96102

4,85

13

91137

4,78

14

96078

4,75

15

96115

4,75

16

96101

4,69

17

92984

4,68

18

96086

4,68

19

96063

4,65

20

96088

4,60

21

96049

4,53

22

96056

4,53

23

96093

4,53

24

96058

4,50

25

96075

4,50

26

96087

4,50

27

96099

4,48

28

96082

4,45

29

96061

4,36

30

98016

4,33

31

98100

4,31

32

98107

4,28

33

94388

4,28

 

K O M U N I K A T  3/2012/2013

dla studentów kierunków zamawianych realizowanych w ramach Projektu PO KL „Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy”

Ostateczny termin składania wniosków o stypendium motywacyjne upływa 22 października br. o godz. 15:00 (a nie 20.X., jak wynika z Regulaminu i Komunikatu nr 1/2012/2013, gdyż 20.X. przypada w tym roku w sobotę, kiedy dziekanaty są zamknięte i nie przyjmują żadnych interesantów.)

Proszę o bezwzględne dochowanie terminu składania wniosków.

Proszę koniecznie zwrócić też uwagę na pewne zmiany, jakie zostały wprowadzone do Regulaminu obowiązującego w bieżącym roku akademickim.

 

 

Kierownik Projektu

prof. dr hab. Janusz Prusiński

 


K O M U N I K A T  2/2012/2013

dla studentów kierunków zamawianych realizowanych w ramach Projektu PO KL „Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy”

Przypominam wszystkim zainteresowanym, że warunkiem ubiegania się o stypendium motywacyjne na II rok studiów jest zaliczenie I roku (rejestracja pełna lub warunkowa) , natychmiastowe złożenie w dziekanacie indeksu i uzyskanie wpisu na III semestr studiów. Niespełnienie tych warunków spowoduje, że na roku będzie mniejsza liczba stypendiów, gdyż może je uzyskać tylko 50% stanu osobowego studentów kontynuujących studia.

 

Kierownik Projektu

prof. dr hab. Janusz Prusiński

 

K O M U N I K A T  1/2012/2013

dla studentów kierunków zamawianych realizowanych w ramach Projektu PO KL  „Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy”

Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendium motywacyjnego wnioski o stypendium motywacyjne na rok akademicki 2012/2013 należy składać w dziekanacie Wydziału/Instytutu w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2012r. do godziny 15.00. Wnioski składane po tym terminie, niezależnie od okoliczności nie będą przyjmowane.

Obowiązujący Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego w UTP wraz załącznikami i formularzem wniosku jest dostępny na stronie Projektu www.kierunkizamawiane.utp.edu.pl (zakładka program stypendialny/dokumenty do pobrania)  lub w Dziekanacie Wydziału/ Instytutu.

Studenci ubiegający się o stypendium motywacyjne składają wniosek (zał. 1) i pozostałe załączniki (tj. nr 2-5) do Regulaminu obowiązującego od dnia 1 października 2012 roku.

 

Kierownik Projektu

prof. dr hab. Janusz Prusiński

 
Więcej artykułów…

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.