Kontakt

Biuro projektu

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich

ul. Kordeckiego 20

85-225 Bydgoszcz

tel. 52 373-27-06

kierunki.zamawiane@utp.edu.pl

Zmień kolorystykę serwisu
wersja16
LogowanieLicznik odwiedzin
Dzisiaj0
W tym tygodniu16
W tym miesiącu11
Ogółem95450

 

W dniach od 18 marca 2014 r. do 2 kwietnia 2014 r. trwają zapisy dla studentów III roku kierunków zamawianych: Inżynieria środowiska (WBAiIŚ), Ochrona środowiska (WHiBZ) na wyjazd na międzynarodowe targi IFAT, które odbędą się w dniach 5-9 maja 2014 roku w MONACHIUM (NIEMCY).

W ramach projektu sfinansowana jest podróż w obie strony, dojazd na targi i do hotelu, karty wstępu na targi, noclegi, wyżywienie (śniadanie i obiadokolacja) oraz ubezpieczenie.

Listy, na które należy się wpisywać dostępne są w dziekanatach każdego z w/w kierunków.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem wyjazdów krajowych dostępnym na stronie Projektu w zakładce atrakcje/dokumenty!!!

Zgodnie z Regulaminem student może uczestniczyć w wyjeździe tylko jeden raz.

 

Wszelkich informacji na temat wyjazdu udzielają:

Opiekun – dr hab. inż.Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  Dariusz Piwczyński prof. nadzw. UTP (WHiBZ), mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel.: 52/374-97-12 oraz dr inż. Radomir Graczyk koordynator ds. programów wyrównawczych mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel.: 52/374-93-83

 

 

Uprzejmie informujemy, iż 19.03.2014r. o godzinie 12:00 w Punkcie Rekrutacyjnym (Budynek Auditorium Novum) ul. Kaliskiego 7 Bydgoszcz (Fordon) odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów kierunku inżynieria środowiska (zakwalifikowanych do wyjazdu) dot. udziału w certyfikowanym szkoleniu pt. "Pompy i pompownie w praktyce" zaplanowanym na 25-27.03.2014r.

Zespół Projektowy

 

 

Niniejszym podaję odpowiedzi na najczęściej powtarzane uwagi w badaniu ankietowym Projektu

Terminy wypłat stypendiów – staramy się wypłacać stypendia około 20-25 każdego miesiąca; podanie konkretnej daty niestety nie jest możliwe, gdyż wypłata zależy od terminu wpływu kolejnej transzy środków z NCBiR na konto Uniwersytetu.

Na co przeznaczono niewykorzystane środki z projektu – niewykorzystane środki zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie podlegają zwrotowi do Instytucji Pośredniczącej i zmniejszają kwotę dofinansowania projektu. Z powodu zmniejszonej liczby stypendystów wartość niewykorzystanych środków wyniosłaby obecnie ok. 2,5 mln zł. Na wniosek UTP i za zgodą NCBiR powstałe w projekcie oszczędności (poprzetargowe oraz wynikające ze zmniejszonej liczby stypendystów) w kwocie ok. 1 mln zł zostały przeznaczone na zwiększenie o 100% liczby płatnych staży i certyfikowanych szkoleń, zwiększenie liczby wyjazdów krajowych i zagranicznych, zorganizowanie wyjazdów na konferencje krajowe oraz dodatkowe zakupy promocyjne. W pozostałym zakresie umowa została aneksowana i nastąpiło zmniejszenie kwoty dofinansowania, co oznacza, że Uczelnia nie ma prawa do wykorzystania tych środków.

Brak konsekwencji w regulaminie stażowym – uczestnik projektu dobrowolnie przystępuje do programu stażowego i korzysta z oferowanych form wsparcia, w związku z tym zachowana jest zasada godności, równości, demokracji, wolności i poszanowania prawa ludzkiego zgodnie z KE. Wniosek o dofinansowanie w ramach projektu określa stażystów, jako osoby nieaktywne zawodowo (w tym uczące się lub kształcące). Osoby, które składają wniosek o staż składały jednocześnie PEFS, w którym deklarowały czy są osobami aktywnymi czy nieaktywnymi zawodowo. W przypadku osób aktywnych zawodowo złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia na moment składania wniosku o staż powodowałoby konieczność zaznaczenia aktywności zawodowej, co kłóciło się zapisami wniosku o dofinansowanie projektu. Ponadto jedynym momentem, kiedy można tą „nieaktywność” weryfikować jest moment złożenia wniosku. Złożenie przez studenta oświadczenia/zobowiązania do rozwiązania trwającej umowy na późniejszym etapie jest trudne, jeśli nie niemożliwe do zweryfikowania. Inną sprawą jest idea staży studenckich, które mają wspierać start zawodowy studentów i wzmocnić ich pozycję na rynku pracy. Nie ma podstaw zatem do kwalifikowania na staż osób, które na rynku pracy już istnieją. Staż jest prawem a nie obowiązkiem, w związku z czym nikogo nie zmusza się do tego, aby z pracy zawodowej rezygnował i złożył wniosek. Jeśli uznaje, że ewentualne koszty takiej decyzji są wyższe niż możliwe zyski, może z tego prawa nie korzystać.

Krzywdzący system przydzielania stypendiów – niestety prawo do otrzymania stypendium motywacyjnego przysługuje 50% najlepszym studentom każdego kierunku studiów. Stypendia przyznaje się w celu wspierania studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce !!. Odsetek studentów objętych tą formą wsparcia z ogólnej liczby studentów danego kierunku i roku studiów oraz kwotę stypendium motywacyjnego określa umowa numer UDA POKL.04.01.02-00-166/11-00 zawarta pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy oraz szczegółowe wytyczne Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących. Wyżej wymieniona umowa przewiduje wypłatę stypendiów motywacyjnych dla maksymalnie 50% studentów danego kierunku i roku studiów wg stanu na 1. października każdego roku akademickiego, od I semestru w roku akademickim 2011/2012 do końca semestru VII (zimowego) roku akademickiego 2014/2015.

 

Tych wszystkich, którzy z różnych przyczyn nie podpisali i/lub nie odebrali decyzji stypendialnych, w tym także informacji o negatywnym rozpatrzeniu ich odwołań, proszę o jak najszybsze udanie się do właściwych dziekanatów i spełnienie tego obowiązku każdego studenta.

 

Kierownik Projektu

Prof. dr hab inż Janusz Prusiński

 

 

Uprzejmie informujemy, iż spotkanie informacyjne z pełnomocnikiem ds. staży studenckich na Wydziale Inżynierii Mechanicznej odbędzie się 14 marca  o godzinie 14:30 w sali 209 (budynek 2.3).

 

 

Uprzejmie informujemy, iż kolejne spotkanie informacyjne z pełnomocnikiem ds. staży studenckich na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt (ul. Mazowiecka 28) odbędzie się 17 marca o godzinie 7:45 w sali 327a.

 

Koordynator ds. staży

 
Więcej artykułów…

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego